1. Allmänt

1.1. Dessa villkor utgör avtal mellan AB Transistor Sweden (”earstore”), org.nr 556870-1428, med adress Bergkällavägen 23, 192 79 Sollentuna, och dig som enskild beställare av hörapparater inkl. distansutprovning av dessa (”tjänsten”). Dessa villkor är ett komplement till de allmänna villkoren mellan AB Transistor Sweden och dig som kund.

1.2. Kunden kan vid frågor och funderingar kontakta AB Transistor Sweden via chatt, telefon eller e-post.

2. Ingående tjänst

2.1. I samband med beställning av hörapparater köper kunden också en tjänst som innebär att en leg. audionom anpassar hörapparaterna till kundens hörsel.

2.2. För att AB Transistor Sweden ska kunna anpassa och leverera hörapparaterna till kunden behöver kunden skicka in sitt audiogram som ska ha skapats inom de tre senaste åren vid beställningstillfället. Leg. audionom kommer att skicka ett e-post med en begäran om att kunden skickar in sitt audiogram. I fall kunden ej gör detta kommer ingen anpassning eller leverans att kunna ske.

2.3.  När leg. audionomen får tillgång till kundens audiogram görs en bedömning om de valda hörapparaterna passar kundens hörsel. Leg. audionomen har rätt att föreslå en annan hörapparat samt att neka anpassningen av en hörapparat om leg. audionomen bedömer att den valda hörapparaten inte är en lämplig hörapparat för den aktuella hörselnedsättningen. Leg. audionom kan också neka anpassning om hen bedömer att anpassningen inte kan ske på ett professionellt sätt av andra skäl. Återbetalning sker i så fall inom 10 vardagar.

2.4. Efter leg. audionoms bedömning programmeras hörapparaterna efter kundens hörsel och skickas sedan till kundens adress. Leverans av hörapparaterna till kundens adress.

2.5 När kunden har fått hörapparaterna genomförs ett möte mellan leg. audionom och kunden där leg. audionom kan finjustera hörapparatsinställningarna samt informera kunden om de nya hörapparaterna. Under tiden fram till mötet kan kunden använda hörapparaterna för att börja bekanta sig med det nya ljudet.

3. Betalning för tjänsten

3.1. Tjänsten ingår i kostnaden för hörapparaterna.

4. AB Transistor Swedens ansvar

4.1. AB Transistor Sweden ansvarar för att tjänsten följer gällande lagstiftning.

4.2. AB Transistor Sweden ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om kunden använder hörapparaterna på ett felaktigt eller inte tillåtet sätt.

4.3. AB Transistor Sweden ansvarar inte för fel som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i kundens hård- och/eller mjukvara.

4.4 AB Transistor Sweden ansvarar inte för brister i utprovningen som uppkommer på grund av att kunden har lämnat felaktiga uppgifter, t ex att audiogrammet inte beskriver kundens hörsel i samband med utprovningen.

4.5. Kunden har möjlighet att returnera hörapparaterna inom 45 dagar, med full återbetalning, om kunden inte är nöjd med hörapparaterna eller utprovningen. Återbetalningen sker inom 10 dagar från det att hörapparaterna och samtliga ingående tillbehör oskadda returnerats till AB Transistor Sweden.

5. Kundens ansvar

5.1. Kunden ansvarar för att AB Transistor Sweden har korrekta kontaktuppgifter och att snarast möjligt uppdatera ändringar i kontaktuppgifter.

5.2. Kunden ansvarar för att lämna ett audiogram som ska ha skapats inom de tre senaste åren vid beställningstillfället.

5. 3. För att kunna genomföra en lyckad anpassning av de nya hörapparaterna på distans behöver kunden vara väl bekant med hörapparater och hur man använder dem.

5.4. För att kunna justera hörapparaterna på distans behöver kunden ha en smartphone som uppfyller de tekniska kraven för den applikation som tillverkaren tillhandahåller för att möjliggöra kommunikation med hörapparaterna. 

5.5. För att kunna anpassa hörapparaterna på distans behöver kunden säkerställa att hen har en tillräckligt god internetuppkoppling så att ett videosamtal kan genomföras.

5.6. För att kunna anpassa hörapparaterna på distans accepterar kunden att ladda ner och installera den applikation som tillverkaren av hörapparaterna tillhandahåller för att kunna kommunicera med hörapparaterna på sin smartphone.

5.7. I det fall kunden inte är nöjd med hörapparaterna eller den tillhörande tjänsten har kunden rätt att returnera hörapparaterna inom den angivna ångerperioden. Kunden ansvarar i så fall för att hörapparaterna inklusive alla tillbehör oskadda returneras till AB Transistor Sweden inom den angivna ångerperioden.

6. Personuppgiftsbehandling

Ansvar för personuppgiftsbehandlingen

6.1. AB Transistor Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnar. AB Transistor Sweden samarbetar med svenska audionomkliniker som hjälper oss med själva utprovningen. Därför kommer de att få tillgång till kundens information i samband med detta.

6.2. Om kunden har frågor eller synpunkter på behandlingen av sina personuppgifter i samband med utprovningen är kunden alltid välkommen att kontakta AB Transistor Sweden genom att skicka e-post till [email protected]

6.3. Personuppgifter samlas endast in som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Lagring av personuppgifter

6.4. Kundens journal och hälsouppgifter lagras alltid inom EU/EES. I begränsade fall kan kundens personuppgifter, i form av namn och kontaktuppgifter, behandlas tillfälligt utanför EU/EES, inom USA, där lagar som inte ger personuppgifter samma skydd kan förekomma. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker endast under förutsättning att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, och att ändamålsenliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda kundens personuppgifter.

Ändamål för vilka personuppgifter behandlas

6.5. AB Transistor Sweden behandlar användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs för att uppfylla avtalet med kunden:

- För att behandla kundens beställning.

- För att anpassa hörapparaterna till kundens hörsel.

- För att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter om kunden. 

- För att informera kunden om förändringar i tjänsten.

- För att behandla samtycken.

- För att i övrigt kunna leverera tjänsterna till kunden enligt dessa villkor, inkluderande att besvara supportärenden och skicka notifieringar och meddelanden till kunden.

6.6. AB Transistor Sweden behandlar användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs utifrån vårt berättigade intresse:

- För att följa upp och förbättra tjänsternas kvalitet, inkluderat genomförande av kundenkäter.

6.7. Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver kundens samtycke. Då kunden lämnat ett samtycke till en personuppgiftsbehandling har kunden alltid rätt att återkalla sitt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen ska upphöra.

Gallring av personuppgifter

6.8. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna behandlas för.

Tredjeparter som personuppgifter kan komma att delas med vid användning av tjänsterna

6.9. Underleverantörer till AB Transistor Sweden. För att kunna erbjuda tjänsten använder vi oss av externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifterna. Externa leverantörer innefattar exempelvis IT-driftsleverantör.

Kundens rättigheter

6.10. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har kunden rätt att när som helst vända sig till oss för att:

- Begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med användandet av tjänsten,

- Rätta eventuella felaktiga uppgifter.

- Begära att personuppgifter raderas.

- Begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla sina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från kunden, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part.

- Lämna synpunkter och kontakta oss vid frågor på personuppgiftsbehandlingen, vilket görs genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig. Kunden har också möjlighet att lämna klagomål direkt till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) om kunden anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller gällande lagstiftning.

7. Ändringar

7.1. Transistor kan förändra omfattning och funktion i tjänsten.

7.2. Transistor har rätt att göra ändringar i dessa tjänstevillkor. Väsentliga ändringar måste godkännas av kunden.

8. Tvist

8.1. För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Våra tjänster