Ljudutjämning

Elevernas rätt att höra
Pedagogik, ljus och ventilation är alla välkända faktorer för inlärning i skolan. Men tyvärr saknas ofta kunskaperna om hur viktig ljudmiljön är för att eleverna ska höra, tolka, förstå och minnas vad läraren säger. Detta trots att en stor del av kunskapsöverföringen sker auditivt. Ett ljudutjämningssystem förbättrar koncentration och inlärning och ger alla eleverna lika chans att ta till sig vad läraren säger. Effekten är större än många tror, särskilt för elever med koncentrationssvårigheter eller hörselnedsättning och elever som har ett annat modersmål än svenska.

Hur långt når lärarens röst?
Har du någon gång stört dig på någon som har suttit och klickat med en penna på ett viktigt möte? Små ljud kan störa även om den man vill höra pratar högt och tydligt. Det är för att ljudstyrkan avtar kraftigt med avståndet. Om du står 1 meter från en person som talar i normal samtalston så hör du säkert tydligt vad personen säger. Men bara några få steg bakåt, vid 3 meters avstånd, upplever du att röstsignalen har försvagats till hälften. Därför hör du klicket från pennan eller prasslet från pappret starkare än orden från talaren som står 5-10 meter framför dig.

I klassrummet finns det många små ljud som de små hjärnorna måste sortera bort för att höra och förstå vad läraren säger. Det kan vara stolar som skrapar, papper som prasslar eller ventilationen som bullrar. Ju längre bort som eleven sitter desto svårare blir det att höra och förstå. Det kanske inte är så konstigt att eleverna längst bak har svårt med koncentrationen?

Hur barn påverkas av störande ljud
Har du upplevt utmattning av att sitta på ett möte eller en föreläsning under en längre tid? Det är säkert för att ämnet var intressant och utmanande och att du fick koncentrera dig för att hänga med, tolka och förstå. Om ljudmiljön var utmanande, t ex om den som talade stod långt borta utan mikrofon eller om ett fönster stod öppet och släppte in, inte bara frisk luft, utan vindbrus, trädsus och kanske lite trafikbuller upplevde du säkert att du blev trött i huvudet än fortare. Kanske missade du ett eller annat ord. Ändå har vi en otrolig förmåga att förstå vad någon säger baserat på sammanhang, tonfall mm. En vuxen kan mycket väl förstå ett budskap även om han eller hon bara hör hälften av orden i en mening. Barn har helt andra förutsättningar.

Eftersom barn inte ännu har tränat sina hjärnor med 100-tusentals timmar med tal i olika situationer har de heller inte samma förmåga att förstå ett talat budskap. Ordförrådet är mindre och de förstår inte betydelsen av sammanhang eller tonfall lika bra. De har dessutom sämre förmåga att koncentrera sig på en enda sak när de egentligen vill leka eller berätta något spännande för klasskompisen bredvid. Därför behöver barn en betydligt tydligare talsignal än vuxna för att höra, tolka och förstå ett budskap. Störande ljud i närheten, även svaga ljud, kan vara ett hinder i inlärningen om inte talsignalen är tydlig och starkare än bullret vid elevens öra. 

Även om talsignalen är så pass bra att eleverna längst från läraren hör vad som sägs, påverkar kvalitet och styrka på talsignalen elevernas förutsättningar att tolka och komma ihåg vad som sägs. Ju mer en hjärna behöver koncentrera sig på att höra, desto mindre tankekraft har den att tolka och lagra informationen. En bra talsignal påverkar därför elevernas inlärning mer än man kan ana. Att kontrollera att de har hört vad som sagts är inte tillräckligt. Elever med koncentrationssvårigheter eller hörselnedsättning och elever som har ett annat modersmål än svenska kommer ha särskild nytta av att ha tillgång till en bra talsignal. Ett ljudutjämningssystem är därför till stor hjälp för dessa elever.

Skonar lärarens röst
Att tala högt och tydligt så att rösten bär i hela klassrummet kostar på. Enligt en sammanställning av olika undersökningar har 58 % av alla lärare upplevt problem med sin röst. Det kan jämföras med 30 % för övriga befolkningen. Enligt samma rapport hade 10 % av lärarna upplevt allvarliga röstproblem. Ett ljudutjämningssystem låter läraren använda en normal samtalston som skonar rösten. Det kan vara en bra investering i sig.

En ansträngd röst är heller inte lika lätt att höra eller budskapet att tolka. Styrkan i rösten ligger i det nedre frekvensområdet, basen. Informationen i talet ligger tvärtom i det övre frekvensområdet, diskanten. Att höja rösten förbättrar därför inte elevernas möjlighet att höra och förstå budskapet så mycket som man kan tro. En annan negativ faktor är att en ansträngd röst har en lägre dynamik. De naturliga variationerna i frekvens och ljudstyrka minskar vilket försämrar möjligheten att förmedla ett budskap. Ett ljudutjämningssystem kan återge en avslappnad röst med rätt ljudstyrka så att alla elever har samma chans att höra och förstå vad läraren säger.

Läs mer

Användningsområde

Egenskaper

Varumärke

Anslutning till hörapparat

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Våra tjänster